Pravidla pro vycházení uživatelů a pravidla pro návštěvy zůstávají nezměněna

Vycházení uživatelů
Ochranná opatření MZČR trvají i po ukončení nouzového stavu…