Cíle domova

  • zaměřené na uživatele

Cílem poskytované sociální služby je uživatel:

který je spokojený v těchto oblastech:

  • ubytování,
  • stravování
  • poskytování sociálně aktivizačních činností dle individuálních potřeb
  • soukromí
  • který si za podpory poskytované sociální služby uchová co nejdéle svoje schopnosti a dovednosti, zejména ve vztahu ke své soběstačnosti a umí aktivně trávit svůj čas
Přejít k navigační liště