Cílová skupina

Okruh osob, který je sociální služba určena:

  • senioři,

Věková struktura:

osoby starší 65 let

Kapacita:

22 lůžek

Sociální službu nemůžeme poskytnout těmto osobám:

  • mladším 65 let,
  • jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení,
  • z důvodu akutní nemoci a nutností nepřetržité lékařské péče (např. podpora dýchání pomocí kyslíkového přístroje),
  • s chronickým duševním onemocněním, při níž mohou ohrozit sebe i druhé, jejichž chování znemožňuje soužití s kolektivem a jejich stav není ovlivnitelný léčbou,
  • které trpí Alzheimerovou chorobou v takovém stádiu onemocnění, kdy vyžadují stálý dohled druhé osoby,
  • které svým onemocněním nebo chováním mohou výrazně narušovat a znemožňovat společné bydlení a klidné soužití,
  • kterým domov pro seniory není schopen naplnit jejich speciální požadavky s ohledem na personální, technické a věcné vybavení,
  • které by svým umístěním v domově pro seniory řešily pouze rodinnou či bytovou situaci.
Přejít k navigační liště