Informace o možnosti návštěv

Vážení rodinní příslušníci,                                                                                                 

informujeme Vás, že zákaz návštěv stále trvá, a to po dobu nouzového stavu.                              

Od 5. 12. 2020 vláda rozšířila výjimku ze zákazu návštěv a Domov pro seniory Koryčany stanovuje pro období 5. 12. – 12. 12. 2020 tato pravidla pro návštěvy: 

1.     Výjimku ze zákazu návštěv lze připustit, pokud uživatel domova

1.1  Vykazuje známky takového psychického stavu, který by návštěva blízkých mohla zlepšit (výjimku posuzuje multidisciplinární tým personálu domova, schvaluje ředitelka)

1.2  Je v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění

2.     Výjimku ze zákazu návštěv lze připustit, pokud navštěvující osoba

2.1  Absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad vystavený laboratoří, odběrovým centrem nebo praktickým lékařem

nebo

2.2  v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad vystavený praktickým lékařem

Návštěvní doba

 (pro osoby, které doloží doklady dle bodu 2.1 a 2.2) je ve dnech úterý, čtvrtek, sobota, neděle, a to v době 14.00 – 16.00 hod.

Návštěvu je nutné si rezervovat na telefonním čísle 775 556 184.

Výše uvedené osoby vstupující na návštěvu mohou vykonat návštěvu za těchto dalších podmínek:

  • vyplní čestné prohlášení ve všech bodech
  • nevykazují příznaky respiračního onemocnění, podstoupí měření tělesné teploty
  • po dobu návštěvy používají vlastní osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který si nepoužitý přinesou
  • max. 2 osoby u jednoho uživatele; max. 30 min.

Domov pro seniory Koryčany v současné době neprovádí testování návštěv.

O možnosti provádění testů přímo v zařízení Vás budeme co nejdříve informovat.

 Děkujeme za pochopení a respektování daných opatření, nutných k zamezení šíření epidemie.

                                                                                            Mgr. Radka Hapalová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *