Vážení rodinní příslušníci,

informujeme Vás, že zákaz návštěv stále trvá, a to po dobu nouzového stavu.

Od 20. 03. 2021 platí výjimka pro osoby kteřé mají vystavený certifikát MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dnů, přičemž nejeví žádné příznaky onemocnění.

Tyto osoby se prokáží výše zmíněným certifikátem.

Další podmínky návštěv zůstávají nezměněny.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Radka Hapalová