Vycházení uživatelů
Ochranná opatření MZČR trvají i po ukončení nouzového stavu. Týkají se i pravidel pro vycházení uživatelů z areálu organizace.

Vycházení je umožněno pouze uživatelům,kteří mají vystavený certifikát MZČR

o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dnů, přičemž nejeví žádné příznaky onemocnění.

Pravidla návštěv
I po ukončení nouzového stavu platí pravidla pro návštěvy. Zákaz návštěv stále trvá.

Žádáme rodiny, aby pravidla nastavená MZČR a vnitřními předpisy organizace respektovaly.

Podmínky pro návštěvy zůstávají nezměněny.

V Koryčanech 12. 04. 2021

Mgr. R. Hapalová