Od 22. 03. 2021 platí nová pravidla pro vycházení očkovaných uživatelů.

Zákaz vycházení uživatelům pobytových služeb se nevztahuje na ty uživatele, kteří mají vystavený certifikát MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dnů, přičemž nejeví žádné příznaky onemocnění.

Uživatelé při pohybu mimo areál zařízení jsou povinni používat respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu s filtrační účinností 94%.
Při dlouhodobém opuštění zařízení jsou uživatelé povinni mít zajištěny respirátory na celou dobu pobytu.
Respirátor/y si pořizují z vlastních zdrojů, a to 1ks/6h.
Zdravotní sestra vede evidenci uživatelů odcházejících ze zařízení a vycházku i odchod zaznamenává. Uživatel je povinen odchod mimo zařízení oznámit.
Žádáme rodinné příslušníky, aby nepodceňovali bezpečí a zdraví svých blízkých a respirátory byly používány po celoudobu pobytu mimo zařizení.

Děkujeme za pochopení a respektování stanovených nařízení.

Mgr. R. Hapalová

V Koryčanech: 21. 03. 2021