Podávání stížností

Stížnost na kvalitu poskytovaných služeb lze podat:

  • ředitelce organizace, zámecká 457, Koryčany 768 05; tel:.; e-mail:reditel.dps@korycany.cz
  • k nadřízenému orgánu – tj. Město Koryčany, Náměstí 401, k rukám starostky
  • na Kancelář veřejného ochránce práv, Brno, Údolní 39, tel: 542 542 111, e-mail: podatelna@ochrance.cz
  • na jakoukoli národní či mezinárodní organizaci monitorující stav lidských práv, organizace lidí se zdravotním postižením aj. (např. Český helsinský výbor, Štefánikova 21, 150 00 Praha 5, tel: 257 221 142, e-mail: poradna@helcom.cz.
  • MPSV ČR, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2, tel: 211 921 111, e-mail: posta@mpsv.cz
Přejít k navigační liště