POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Způsob poskytování pečovatelské služby
Pečovatelská služba poskytuje svým uživatelům celoroční péči, ve všední dny od 07.00 h do 21.15 h. Služby jsou zajištěny také o sobotách a nedělích, svátcích, a to v době od 07.00 h do 21.15 h. Uživatelé mají telefonické kontakty na pečovatelku, ředitele, soc. pracovnici nebo DpS, kde je personál přítomen 24 h denně. 

Pečovatelská služba Koryčany poskytuje své služby v těchto místech: Koryčany, Jestřabice, Blišice, Lískovec, Chvalnou, Lísky, Cetechovice, Zástřizly, Střílky, Stupava, Staré Hutě. Základní činnosti poskytované Pečovatelskou službou Koryčany:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • poskytnutí stravy, nebo pomoc při zajištění stravy,
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Přejít k navigační liště