Poskytované služby

Rozsah poskytovaných služeb uživatelům:

Základní činnosti sociální služby domov pro seniory:

poskytnutí ubytování:

-poskytnutí ubytování (jednolůžkové, dvoulůžkové pokoje)

-úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení

poskytnutí stravy:

zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 jídel denně,

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

-pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek,
-pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
-pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
-pomoc při podávání jídla a pití,
-pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

  1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
  2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
  3. pomoc při použití WC

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

-podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
-pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

sociálně terapeutické činnosti:

-socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

aktivizační činnosti:

1) volnočasové a zájmové aktivity

2) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím

3) nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Přejít k navigační liště