Pravidla pro vycházení uživatelů v nouzovém stavu

Od 22. 03. 2021 platí nová pravidla pro vycházení očkovaných uživatelů.

Zákaz vycházení uživatelům pobytových služeb se nevztahuje na ty uživatele, kteří mají vystavený certifikát MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dnů, přičemž nejeví žádné příznaky onemocnění.

  • Uživatelé při pohybu mimo areál zařízení jsou povinni používat respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu s filtrační účinností 94%.
  •  Při dlouhodobém opušeění zařízení jsou uživatelé povinni mít zajištěny respirátory na celou dobu pobytu.
  • Respirátor/y si pořizují z vlastních zdrojů, a to 1ks/6 h.
  • Zdravotní sestra vede evidenci uživatelů odcházejících ze zařízení na vycházku a odchod zaznamenává. Uživatel je povinen odchod mimo ze zařízení oznámit.

Žádáme rodinné příslušníky, aby nepodceňovali bezpečí a zdraví svých blízkých a respirátory byly používány po celoudobu pobytu mimo zařizení.

Děkujeme za pochopení a respektování stanovených nařízení.

Mgr. R. Hapalová


V Koryčanech: 21. 03. 20201

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *