Cíle sociální služby

Cílem sociální služby je:

  • uživatel, který si udrží svoje schopnosti a dovednosti co nejdéle (měřitelnost: plán péče uživatele)
  • uživatel, který setrvá v přirozeném sociálním prostředí a zůstává tak součástí místního společenství (měřitelnost: plán péče uživatele, realizace sociální služby).