Výše úhrad

CENÍK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,

4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík.

Za úkony uvedené v bodech 1 až 4 činí úhrada 130,- Kč/1 hodinu.

b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

3. pomoc při využití WC.

Za úkony uvedené v bodech 1 až 3 činí úhrada 130,- Kč/1 hodinu.

c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,

2. dovoz nebo donáška jídla,

3. pomoc při přípravě jídla a pití,

4. příprava a podání jídla a pití.

Za úkon uvedený v bodě 1 činí úhrada dle výrobce oběda.

Za úkon uvedený v bodě 2 (cena za dovoz oběda): Koryčany a obce do 5 km (Blišice, Jestřabice, Lískovec) činí úhrada 12,- Kč, do ostatních okolních obcí 21,- Kč.

Za úkon uvedený v bodě 3 a 4 činí úhrada 130,-Kč/1 hodinu.

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

1. běžný úklid a údržba domácnosti,

2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po malování, apod.,

3. donáška vody,

4. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení,

5. běžné nákupy a pochůzky,

6. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,

7. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,

8. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy.

Za úkony uvedené v bodech 1 až 5 činí úhrada 130,- Kč/1 hodinu.

Za úkon uvedený v bodě 6 činí úhrada 115,- Kč/1 hodinu.

Za úkony uvedené v bodě 7 a 8 činí úhrada 70,- Kč/1 kg prádla.

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

1. doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.

Za tento úkon úhrada činí 130,- Kč/1 hodinu.

Pokud poskytování těchto úkonů, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Přejít k navigační liště