Návštěvní řád

návštěvy jsou v DpS umožněny denně;
doba návštěv je od 8.00 hod. do 18.00 hod., dle domluvy i v pozdějších hodinách;
návštěvy jsou umožněny jak na pokojích uživatelů, tak ve všech společných prostorách;
návštěva se nahlásí službu konající pracovnici;
po celou dobu návštěvy se chovat tak, aby nebyli rušeni ostatní uživatelé DpS;
v budově DpS je zákaz kouření, jsou vyčleněny jen určité prostory (balkon, nádvoří);
návštěvy může zakázat ředitel DpS, a to na základě doporučení OHS;
při přinesení jídla, které rychle podléhá zkáze se toto musí uložit do chladničky uživatele, pokud uživatel chladničku nemá, tak jej předá službu konající pracovnici a ta uloží jídlo do společné chladničky určené pro uživatele;
v případě, že spolubydlící je nemocen nebo je u něj přítomen lékař, popřípadě z jiných důvodů, může službu konající pracovnice návštěvu umožnit jen ve společných prostorách DpS;
osobám pod vlivem alkoholu, nebo jiných omamných látek, není přístup do DpS povolen.

Přejít k navigační liště