Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.
1. Název
2. Důvod a způsob založení
3. Organizační struktura
4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
4.3 Úřední hodiny
4.4 Telefonní čísla
4.5 Adresa internetových stránek
4.6 Adresa podatelny
4.7 Elektronická adresa podatelny
4.8 Datová schránka
5. Případné platby lze poukázat
6. IČO
7. Plátce daně z přidané hodnoty
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
8.2 Rozpočet
9. Žádosti o informace
10. Příjem podání a podnětů
10.1. Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob
10.2. Opravné prostředky
10.3. Formuláře
10.4. Popisy úkonů orgánů veřejné moci – životní situace
Popisy úkonů orgánů veřejné moci – životní situace naleznete na Portálu veřejné správy.
11. Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisy
11.2 Vydané právní předpisy
12. Úhrady za poskytování informací
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací
13. Licenční smlouvy
13.1 Vzory licenčních smluv
13.2 Výhradní licence
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
14.1. Rozsudky
14.2. Výdaje na soudy
Další povinně zveřejňované informace
Další informace