Cílová skupina

Okruh osob, negativní vymezení cílové skupiny

 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • senioři

Věková kategorie uživatelů: 

 • osoby starší 18 let

K odmítnutí zájemce o poskytnutí pečovatelské služby může dojít v těchto případech:

 • pečovatelská služba neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá;
 • pečovatelská služba nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby;
 • prostředí u žadatele neodpovídá hygienickým normám a hrozí zde riziko ohrožení personálu a tím následně i ostatních uživatelů služby;
 • osobám, u kterých nejsou podmínky pro kvalitní a bezpečné poskytování služby (agresivní  zvíře, potřebné pomůcky např. polohovací lůžko apod.)
 • v případě agresivních osob;
 • nespadá-li zájemce do cílové skupiny, pro kterou jsou služby určeny.