Cílová skupina

Cílovou skupinu osob, kterým lze poskytnout pečovatelskou službu tvoří:

  • senioři, kteří si vzhledem k sociální a zdravotní situaci nemohou bez

pomoci zajistit základní potřeby a obsluhu,

  • zdravotně postižení, kteří si vzhledem k sociální a zdravotní situaci

nemohou bez pomoci zajistit základní potřeby a obsluhu,

  • dlouhodobě nemocní, kteří se pro svůj zdravotní stav ocitli v nepříznivé

situaci a sami ji bez pomoci nezvládnou.

Věková struktura: 

dospělí (27 – 64 let), senioři (nad 65 let).

K odmítnutí zájemce o poskytnutí pečovatelské služby může dojít v těchto případech:

–  pečovatelská služba neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá;

– pečovatelská služba nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby;

prostředí u žadatele neodpovídá hygienickým normám a hrozí zde riziko ohrožení personálu a tím následně i ostatních uživatelů služby;

            – osobám, u kterých nejsou podmínky pro kvalitní a bezpečné poskytování služby (agresivní  zvíře, potřebné pomůcky např. polohovací lůžko apod.)

            – v případě agresivních osob;

            – nespadá-li zájemce do cílové skupiny, pro kterou jsou služby určeny.

Přejít k navigační liště