ÚhradovníkÚhrada za poskytování pečovatelské služby

platné od 1. 12. 2020

Úkony pečovatelské služby stanovené vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění

Výše úhrady na hodinu je 130,- Kč. Je započítáván čas skutečně strávený u uživatele v souvislosti s časem nezbytným pro kvalitní zajištění dané činnosti.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 130,- Kč/ hod.
Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 130,- Kč/ hod.
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 130,- Kč/ hod.
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 130,- Kč/ hod.
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Pomoc při úkonech osobní hygieny 130,- Kč/ hod.
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 130,- Kč/ hod.
Pomoc při použití WC 130,- Kč/ hod.
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování Dle ceny dodavatele
Dovážka nebo donáška oběda 20,- Kč/úkon
Pomoc při přípravě jídla a pití 130,- Kč/ hod.
Příprava a podání jídla a pití 130,- Kč/ hod.
Pomoc při zajištění chodu domácnosti
Běžný úklid a údržba domácnosti 130,- Kč/ hod.
Pomoc při zajištění velkého úklidu v domácnosti (např. po malování, mytí oken). Zajišťuje se u těch uživatelů, kterým se zajišťuje i běžný úklid domácnosti. 130,- Kč/ hod.
Donáška vody 130,- Kč/ hod.
Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 130,- Kč/ hod.
Běžné nákupy (základní potraviny-pečivo, mléko, máslo, sýry atd.) 130,- Kč/ hod.
Pochůzky (lékař, lékárna, pošta, banka, úřady, apod.) 130,- Kč/ hod.
Velký nákup (např. týdenní nákup, nákup ošacení a běžného vybavení domácnosti) 115,-Kč/úkon
Praní a žehlení ložního prádla (popř. jeho drobné opravy) 70,- Kč/1kg prádla
Praní a žehlení osobního prádla (popř. jeho drobné opravy) 70,- Kč/1kg prádla
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět 130,- Kč/ hod.
Doprovázení dospělých do školy, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 130,- Kč/ hod.

Fakultativní služby (nevymezené vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění)

Dohled nad dospělým občanem v rámci běžné pracovní doby (vstup do bytu spojený s kontrolou uživatele) 130,- Kč/ hod.
Dohled nad užíváním léků 10 Kč/úkon
Manipulace s penězi (pochůzky týkající se platby poskytovateli) 10,- Kč/úkon
Jídelní lístek 2,- Kč/ks
Koupel v koupacím lůžku 200,- Kč/úkon

Příklad účtování úkonů pečovatelské služby: úkon trvá 23 minut. Bude započítán skutečný čas, tedy 130 Kč: 60 min. (hodina) x 23 minut = 50 Kč.